Monday, June 8, 2009

KUMILOS KA!

Panawagan para sa pagkilos!

Ako ay mahigit isang dekada nang gumigitna sa kalye, lalo na kapag may usaping di kayang tugunan ng mga institusyon ng lipunan. Lalo na kapag ang huling takbuhan ay ang hukuman ng masa...ang pananaw at pandinig ng nakararaming mamamayan.

Mas tahimik sana kung ang mga hinaing ay kayang tugunan ng pamahalaan at mga ahensya nito. Matiwasay sana kung ang mga problema ay hindi galing sa administrasyon at sa mgas nakaupo sa puwesto.

Ngunit hanggat marami ang nasisilaw sa posisyon...sa kinang ng yaman...di matatapos ang gulo.

At dahil di maaaring ipagwalang-bahala ang gawaing ganito sa isang demokrasya, babangon at kikilos ang mga mamamayan. Sa gitna ng gulo, kanino ka kakampi...?!

KUMILOS KA! MANINDIGAN KA!

No comments:

Post a Comment