Monday, June 22, 2009

Mga tugang kong Bikolano!

Mga tugang kong Bikolano:

Harani na po an 2010 elections. Sana nakaparehistro na kita gabos para
siguradong makaboto kita sa maabot na eleksyon.

Alagad afuera kan orolay sa eleksyon, naglataw naman ngonyan an kariribukan
tungkol sa charter change. Sa paagi kaining satuyang blogspot, tibaad pwede kitang
magbararetaan kan mga kalakawan asin mga plano manunungod digdi sa isyung ini.

Puonan ko:

1. Sa Ateneo de Naga University, naglalakaw na an pagpapirma para sa sarong
university statement na papaluwason kan unibersidad. Pag nagkataon, ini masentro
sa tulong aspeto: habo kami sa chacha before 2010; habo kami sa constituent
assembly; asin minasuporta kami sa pagkondusir kan 2010 elections!

2. May mga pigpaplanong paghiro digdi sa lokal. Saro kaiyan iyo an noise
barrage/motorcade sa june 27, alas-6 nin hapon. Su mga may auto, pig-iimbitaran
mi kamong magbali sa pagbusina asin pagribok laban sa con-ass chacha!

By the way, pwede man nindo akong makua sa http://groups.yahoo.com/group/tindogbikol/

No comments:

Post a Comment