Saturday, October 19, 2013

Crisis

When our self-awareness is not consistent anymore with how others perceive us: potential crisis situation!

Friday, October 18, 2013

lalim at lawak ng pagkawasak

Ngayon lang tumama sa akin kung gaano kalalim ang ginawang pagwasak sa mga demokratikong institusyon ng ating bayan! Presidente, korte suprema, kongreso, senado, gsis, sss, at iba pa ay lahat dapat matuto sa obligasyon nila sa mamamayang Pilipino! Kayong mga pinagkatiwalaan namin sa pag-aayos ng mga institusyong ito, huwag sanang makalimot na mulat at nagmamasid kaming taumbayan sa bawat galaw ninyo! Lalo na kayong mga Bikolano/a! Ang inyong mga kababayan ay matagal nang nakalugmok sa kahirapan. Huwag ninyong hintayin ang lantarang pag-aalsa!

Tuesday, October 15, 2013

Earthquake in Visayas

Bohol, Cebu, and Iloilo are reeling from the trembling of the earth! May we continue to draw courage from each other and rise from these disasters (both natural and man-made) as a people. Our faith and solidarity strengthen us.

Restore democracy, strengthen democratic institutions

I reiterate again the call for all of us:
1.active citizenship
2.prosecution of those who have committed crimes against the people
3.restore the peoples faith in our democratic institutions-executive, legislative, judicial branches of the government, constitutional commissions, and local government units

transitions

why are transitions so often difficult? just when i thought i had it all figured out, life throws a setback. anyway, keep movin' and keep livin'.