Friday, October 18, 2013

lalim at lawak ng pagkawasak

Ngayon lang tumama sa akin kung gaano kalalim ang ginawang pagwasak sa mga demokratikong institusyon ng ating bayan! Presidente, korte suprema, kongreso, senado, gsis, sss, at iba pa ay lahat dapat matuto sa obligasyon nila sa mamamayang Pilipino! Kayong mga pinagkatiwalaan namin sa pag-aayos ng mga institusyong ito, huwag sanang makalimot na mulat at nagmamasid kaming taumbayan sa bawat galaw ninyo! Lalo na kayong mga Bikolano/a! Ang inyong mga kababayan ay matagal nang nakalugmok sa kahirapan. Huwag ninyong hintayin ang lantarang pag-aalsa!

No comments:

Post a Comment