Thursday, November 7, 2013

political democracy

hindi sapat na meron tayong matapat, matalino, o magaling na pambansang lider. 
mas mahalaga na meron tayong mga pamayanan na mapagmatyag at nakikialam sa 
pamamahala ng ating bayan! 
 
at pinakamahalaga na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga pamayanang ito 
at hindi sa kamay ng iilan!

No comments:

Post a Comment