Saturday, November 14, 2009

2010 elections sa mata ng isang Atenista

Pinadala ng isang estudyante bilang ambag niya sa paghahanda nating lahat para sa eleksyon 2010:
Maraming salamat Neil! Mabuhay ka at ang mga kabataang tulad mo!

No comments:

Post a Comment